Litteratur – en konstform

När man hör ordet ”konst” tänker många i första hand på tavlor och andra former av konstverk i bild- eller skulpturform. Målerikonst är dock bara en av många konstformer, och när man talar om de klassiska konsterna brukar man räkna in bildkonst, arkitektur, skulptur, musik och litteratur.

Den klassiska litteraturkonsten brukar delas in i tre olika ”kategorier”: epiken, lyriken och dramatiken. Epiken är berättande litteratur, och är det som vi skulle kalla romaner eller noveller idag. Lyriken är (som bekant för de flesta) poesi och diktning, medan dramatiken är teater. Ett alternativt sätt att definiera dramatik är litteratur som är avsedd att framföras, och dramatiken kan således identifieras genom att den innehåller instruktioner om hur omgivningarna ska se ut och hur replikerna ska framföras.

Litteraturens mer samtida historia har pendlat mellan att litteraturen har setts som en kommersiell produkt och som ett konstverk. Författare som hade konstnärliga ambitioner med sitt skrivande kunde till exempel inte försörja sig på sitt leverne förrän på 1700-talet, då den ökade läskunnigheten och industrialismens billigare metoder för att trycka böcker gjorde att det såldes fler böcker. Det var dock även i samband med den framväxande kapitalismen som boken kom att ses som allt mer kommersiell. Först år 1812 erkände en svensk författarrätt det litterära verket som ett konstverk. Detta ledde dock fram till den uppdelning av ”finlitteratur” och ”populärlitteratur” som länge har delat upp litteraturen (och läsarna) i två läger: å ena sidan de författare vars verk sågs som konst, å andra sidan de som skapade mer lättillgänglig litteratur, som lästes av de bredare massorna.

Idag verkar litteraturen genomgå samma process igen, fast denna gång rörande de olika former som litteraturen i sig kan ta – närmare bestämt traditionella böcker och ljudböcker. Det finns de som har uppfattningen att ljudböcker är mer kommersiella och populärkulturella än böcker i sin historiska pappersform. Detta är dock med största sannolikhet en uppfattning som kommer att växa bort helt med tiden, då ljudböcker ju är exakt samma innehåll i en annan form, och en mer praktisk form, dessutom, eftersom man kan göra andra saker samtidigt som man lyssnar på ljudböcker. Om du skulle vilja prova på denna ”nya” litteraturform ska du gå in på Storytel.se, där du med en prenumeration får tillgång till tusentals ljudböcker i olika genrer.

publishable-mag