Konstnärens verktyg

En konstnärs process när hen skapar ett konstverk börjar onekligen i huvudet, men för att överföra sin vision från huvudet till verkligheten behöver konstnären ta hjälp av olika redskap. Vilka redskap som behövs beror självklart på vilket medium konstnären arbetar i – en skulptör behöver inte samma redskap som en glaskonstnär – men här tänkte vi fokusera på de verktyg som en målande konstnär använder sig av.

Det kanske mest självklara redskapet för en konstnär som målar, oavsett om hen använder akvarellfärger, oljefärger eller akrylfärger, är penslarna. Penslar finns i en uppsjö olika modeller och material, som alla har sina fördelar och nackdelar. Vilka penslar konstnären väljer beror dels på prisnivå, dels på vilka som passar den färg och den teknik som konstnären använder. Penslar för akvarellmålning måste till exempel ha den egenskapen att de kan hålla vatten länge, medan borsten i penslar för oljemålning måste tåla att tvättas i lacknafta. Självklart behöver man också olika penslar beroende på om man ska måla små detaljer (då en tunn, spetsig pensel passar bäst) eller om man ska måla breda drag i bakgrunden (då en platt, bred pensel lämpar sig bättre).

Ett annat viktigt redskap för konstnärer är paletten, där de kan blanda till rätt nyans av sina olika färger. Om man arbetar med oljefärg kan paletten helt enkelt vara av den klassiska modellen, i trä. Man kan då även ha nytta av en uppsättning palettknivar, som både kan användas för att blanda färgen och för att skapa snygga effekter på målarduken. Arbetar man däremot med akvarellfärger behöver man en palett i plast, som är uppdelad i olika fördjupningar eller skålar. Detta för att färgen är i helt flytande form.

Dessa verktyg är de mest essentiella för en konstnär, men det är egentligen bara en bråkdel av alla de redskap som finns tillgängliga – och vissa konstnärer använder sig inte ens av penslar när de målar. Om du vill se mer av vilka hjälpmedel konstnärer använder sig av i sitt arbete, hittar du mängder av konstnärsmaterial hos HLStore.

publishable-mag