Kan man utbilda sig i konst?

Det korta och enkla svaret på från huruvida det går att utbilda sig i konst eller inte är ”ja, det går” – helt enkelt för att det finns flera utbildningar i ämnet på olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Den kanske främsta av dessa är Konstfack i Stockholm, som är en statlig högskola med utbildningar inom konst, konsthantverk och design. Den grundades redan 1844, och har således utbildat många generationer svenska konstnärer.

Frågan blir dock mer komplicerad om man bortser från det rent praktiska. Går det verkligen att utbilda sig i ett ämne som baseras på kreativitet? Kan man lära sig kreativitet? Där är svaret snarare ”nej”, även om det så klart går att diskutera. Det man istället lär sig på utbildningar i konst är teknisk färdighet, det vill säga den kompetens som krävs för att verkställa sin kreativitet, att göra verklighet av det man visualiserar. Därför kan man gå utbildningar i allt från teckning till oljemålning och skulptering. Konstutbildningar på högre nivå, som Konstfack, utgår dock från ”konstnärligt arbete” som studenterna själva ska komma på. Målet med utbildningen är inte bara att studenterna rent praktiskt ska kunna utföra konstarbete, utan också att de ska ha de teoretiska kunskaperna som krävs för att kunna arbeta som konstnär. Detta tar sig till exempel uttryck i att eleverna får reflektera kring sitt eget och andras arbete, och i att man diskuterar frågeställningar kring konstnärens roll i samhället samt kring identitet och mångfald.

Det faktum att kreativitet inte är något som går att lära ut, och att konstutbildningar därför skiljer sig från många andra, ämnesbaserade utbildningar, visar sig bland annat i Konstfacks antagningskrav. På de flesta andra universitetsutbildningar i Sverige är det gymnasiebetyg och resultatet på högskoleprovet som är avgörande. För att bli antagen till dessa utbildningar kan man därför ta hjälp av sidor som Hpguiden.se, där det finns resurser för att träna inför högskoleprovet. Om man ska ansöka till Konstfack eller en annan konstutbildning behöver man dock istället förbereda sig genom att faktiskt skapa konst, eftersom de kräver arbetsprover för att bli antagen. Antagningen baseras således inte på akademiska meriter (bortsett från att man har den grundläggande högskolebehörigheten) utan på konstnärlig grund.

publishable-mag